Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY


"RAZEM! – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ"
województwo lubelskie


AKTUALNOŚCI w PROJEKCIE
O PROJEKCIE

Konferencja podsumowująca projekt „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”.
W dniu 13 kwietnia w Sali konferencyjnej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odbyła się konferencja podsumowująca projekt.
Zapraszamy do zapoznania się z relacja z konferencji

Z życia inicjatyw lokalnych
Inicjatywa lokalna z Aleksandrowa powołała stowarzyszenie "Przełazek" Z tej okazji został zorganizowany bal, którego uczestnikami byli m.in. pracownicy Biura projektu "RAZEM - inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej".
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z balu

Poradnictwo w Goraju
Członkowie inicjatyw lokalnych uczestniczyli w ostatnim już grupowym poradnictwie marketingowym. Spotkanie było poświęcone pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez podmioty ekonomii społecznej. Poradnictwo zostało przeprowadzone w Goraju 26.02.2011 r.
Fotorelacja

Poradnictwo w Aleksandrowie
Dnia 05.02.2011 r. odbyło sie grupowe poradnictwo marketingowe w Aleksandrowie.
Uczestnikami spotkania byli zwycięscy konkursu na najlepszą inicjatywę lokalną z Goraja, Luchowa Dolnego i z Aleksandrowa.

Nowa inicjatywa lokalna w projekcie:
Informujemy,że z projektu zrezygnowała grupa inicjatywna z Aleksandrówki. Na jej miejsca weszła grupa z Goraja.

Poradnictwo w Luchowie Dolnym
Dnia 08.01.2011 r. odbyło sie grupowe poradnictwo marketingowe w Luchowie Dolnym. Uczestnikami spotkania w Luchowie Dolnym byli zwycięscy konkursu na najlepszą inicjatywę lokalną z Goraja, Luchowa Dolnego i z Aleksandrowa.

 


Projekt "RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej" realizowany jest w ramach PO KL (Poddziałanie 7.2.2) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Biuro projektu znajduje się Lublinie

UCZESTNICY
Projekt jest skierowany do 150 osób korzystających z pomocy społecznej oraz 120 pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji pomocy społecznej, mieszkających na terenie województwa lubelskiego.

CEL
Celem projektu jest podniesienie kompetencji i wiedzy z zakresu ekonomii społecznej uczestników i uczestniczek projektu.

ZASADY UCZESTNICTWA
Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!
ZAPEWIAMY: wyżywienie podczas warsztatów i spotkań oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.


Projekt realizowany jest w terminie
od 01.12.2009 r. do 30.04.2011 r.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.europa.eu www.efs.gov.pl


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY