Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY"RAZEM! – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ"

PUNKT DORADZTWA

Informujemy, że z dniem 01 sierpnia 2010 r.
został uruchomiony Punkt Doradztwa z zakresu ekonomii społecznej

Doradztwo jest adresowane do podmiotów ekonomii społecznej
z terenu województwa lubelskiego oraz dla inicjatyw lokalnych powstałych w ramach projektu
„RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”.

W ramach dyżurów specjaliści ds. ekonomii społecznej
będą udzielać w wyznaczonych terminach konsultacji osobiście,
telefonicznie (81 536 10 95) oraz e-mailowo (esdoradztwo@irp-fundacja.pl).


TERMINARZ DYŻURÓW SPECJALISTÓW DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ

Data
Godziny
Specjalista ds. ekonomii społecznej
MARZEC 2011
28.03.2011 16:30 – 18:30 Grażyna Gruba - Jankowska
21.03.2011 16:30 – 18:30 Grażyna Gruba - Jankowska
14.03.2011 16:30 – 18:30 Grażyna Gruba - Jankowska
07.03.2011 16:30 – 18:30 Grażyna Gruba - Jankowska
LUTY 2011
28.02.2011 16:30 – 18:30 Grażyna Gruba - Jankowska
23.02.2011 16:00 - 18:00 Grzegorz Grządziel
22.02.2011 16:00 - 18:00 Grzegorz Grządziel
21.02.2011 16:30 – 18:30 Grażyna Gruba - Jankowska
16.02.2011 16:00 - 18:00 Grzegorz Grządziel
15.02.02011 16:00 - 18:00 Grzegorz Grządziel
14.02.2011 16:30 – 18:30 Grażyna Gruba - Jankowska
07.02.2011 16:30 – 18:30 Grażyna Gruba - Jankowska
STYCZEŃ 2011
31.01.201 16:30 – 18:30 Grażyna Gruba - Jankowska
31.01.2011 14:00 – 16:00 Grzegorz Grządziel
24.01.201 16:30 – 18:30 Grażyna Gruba - Jankowska
19.01.2011 14:00 – 16:00 Grzegorz Grządziel
17.01.201 16:30 – 18:30 Grażyna Gruba - Jankowska
17.01.2011 14:00 – 16:00 Grzegorz Grządziel
12.01.2011 14:00 – 16:00 Grzegorz Grządziel
11.01.2011 14:00 – 16:00 Grzegorz Grządziel
05.01.2011 14:00 – 16:00 Grzegorz Grządziel
04.01.2011 14:00 – 16:00 Grzegorz Grządziel
GRUDZIEŃ 2010
28.12.2010 16:00 – 18:00 Grażyna Gruba - Jankowska
27.12.2010 16:00 – 18:00 Grażyna Gruba - Jankowska
22.12.2010 16:00 – 18:00 Grażyna Gruba - Jankowska
21.12.2010 16:00 – 18:00 Grażyna Gruba - Jankowska
21.12.2010 13:00 – 15:00 Grzegorz Grządziel
15.12.2010 13:00 – 15:00 Grzegorz Grządziel
14.12.2010 16:00 – 18:00 Grażyna Gruba - Jankowska
14.12.2010 13:00 – 15:00 Grzegorz Grządziel
08.12.2010 13:00 – 15:00 Grzegorz Grządziel
08.12.2010 16:00 – 18:00 Grażyna Gruba - Jankowska
07.12.2010 13:00 – 15:00 Grzegorz Grządziel
01.12.2010 13:00 – 15:00 Grzegorz Grządziel
LISTOPAD 2010

30.11.2010

13:00 – 15:00

Grzegorz Grządziel

24.11.2010 13:00 – 15:00 Grzegorz Grządziel
23.11.2010 16:30 – 18:30 Grażyna Gruba - Jankowska
23.11.2010 13:00 – 15:00 Grzegorz Grządziel
17.11.2010 13:00 – 15:00 Grzegorz Grządziel
16.11.2010 13:00 – 15:00 Grzegorz Grządziel
PAŹDZIERNIK 2010
25.10.2010
16:00-18:00
Grzegorz Grządziel
18.10.2010
16:00-18:00
Grażyna Gruba - Jankowska
WRZESIEŃ 2010
07.09.2010
0 8.30 – 10.30
Grzegorz Grządziel
09.09.2010
14.00 – 16.00
Grażyna Gruba - Jankowska
13.09.2010
16.30 – 18.30
Grażyna Gruba - Jankowska
20.09.2010
09.00 - 11.00
Grzegorz Grządziel
20.09.2010
16.30 – 18.30
Grażyna Gruba - Jankowska
30.09.2010
09:00 -10:00
Grzegorz Grządziel
30.09.2010
09:00-10:00
Grażyna Gruba - Jankowska
SIERPIEŃ 2010
04.08.2010
14.00 – 16.00
Grzegorz Grządziel
04.08.2010
16.00 – 18.00
Grażyna Gruba - Jankowska
05.08.2010
14.00 – 16.00
Grzegorz Grządziel
06.08.2010
14.00 – 16.00
Grzegorz Grządziel
10.08.2010
14.00- 16.00
Grzegorz Grządziel
10.08.2010
16.00 – 18.00
Grażyna Gruba - Jankowska
11.08.2010
14.00- 16.00
Grzegorz Grządziel
11.08.2010
16.00 – 18.00
Grażyna Gruba - Jankowska
12.08.2010
14.00 – 16.00
Grzegorz Grządziel
17.08.2010
14.00 – 16.00
Grzegorz Grządziel
17.08.2010
16.00 – 18.00
Grażyna Gruba - Jankowska
18.08.2010
14.00 – 16.00
Grzegorz Grządziel
19.08.2010
14.00 – 16.00
Grzegorz Grządziel
24.08.2010
16.00 – 18.00
Grażyna Gruba - Jankowska
26.06.2010
16.00 – 18.00
Grażyna Gruba - Jankowska
31.08.2010
14.00 – 16.00
Grzegorz Grządziel
31.08.2010
16.00 – 18.00
Grażyna Gruba - JankowskaProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.europa.eu www.efs.gov.pl


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY