Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY
AKTYWIZACJA, SPECJALIZACJA, PRAKTYKA - PROMOCJA ZATRUDNIENIA KOBIET
KALENDARZ PROJEKTU


MARZEC - CZERWIEC 2007
Plany szkoleń zawodowych dla beneficjentek projektu

Asystent ds. projektów.
Administrowanie projektami europejskimi
Program szkolenia zawodowego + fotogaleria ze szkolenia

Specjalista ds. rozliczeń
Finansowe rozliczanie projektów
Program szkolenia zawodowego + fotogaleria ze szkolenia

Pracownik działu finansowo-księgowego
Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo- księgowych
Program szkolenia zawodowego + fotogaleria ze szkolenia

Asystent ds. organizacji
Organizacja i zarządzanie sekretariatem
Program szkolenia zawodowego + fotogaleria ze szkolenia

Sprzedawca
Pracownik placówki handlowo-usługowej
Program szkolenia zawodowego

Kucharz Małej Gastronomii
Program szkolenia zawodowego + fotogaleria ze szkolenia

Fryzjer z elementami wizażu
Program szkolenia zawodowego + fotogaleria ze szkolenia


Dodatkowe szkolenia :

Dzięki oszczędnościom podczas dotychczasowej realizacji udało się - po akceptacji instytucji wdrażającej - przeprowadzić dodatkowe warsztaty nt. przygotowywania projektów europejskich. Udział w tych szkoleniach wzięły 23 uczestniczki w dwu grupach. Były nimi przede wszystkim beneficjentki uprzednio przechodzące szkolenia Administrowanie projektami Europejskimi – asystent ds. projektów oraz Finansowe rozliczanie projektów – specjalista ds. rozliczeń.

Przygotowywanie Projektów Europejskich
Fotogaleria ze szkolenia


Projekt „Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja zatrudnienia kobiet”
realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw w Lublinie, nadzorowany przez
Departament Wdrażania EFS w MPiPS


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY