Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

ПРОЕКТЫ ИНСТИТУТА РЫНКА ТРУДА
ТРАНСФЕРТ KNOW-HOW
ПО ПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИЮ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

НОВОСТИ ПРОЕКТА

Przewodnik dla młodych po rynku pracy
W dziesięciu krótkich filmach przedstawiamy poradnik krok po kroku po rynku pracy dla młodego człowieka. Zachęcamy do obejrzenia i mamy nadzieję, że będą inspiracją do poszukiwania swojej drogi życia i realizacji marzeń zawodowych. WIĘCEJ

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK DLA MŁODYCH PO RYNKU PRACY - ZOBACZ

Summarizing Conference
„Transfer of know-how on professional counselling for young people”
European Meeting-Nowy Staw Foundation invites you to a conference summarizing project "Transfer of know-how on professional counselling for young people" carried out under the EEA  and Norwegian Financial Mechanisms.
MORE

Summarizing Conference
VIDEO

Workshops on innovative methods in professional counseling for youth in Nasutow near Lublin
Between 10th and 14th January the last workshops under the “Transfer of know-how on professional counseling for young people” project took place in Nasutow near Lublin. They gathered together 45 participants from Poland, Ukraine and Belarus.
ПОДРОБНОСТИ

Белорусские мастер-классы в рамках проекта «Трансфер know-how по профконсультированию для молодежи» 15-19 ноября 2010
Начались очередные мастер-классы в рамках проекта, реализованного Европейским Домом Встреч – Фондом Новый Став совместно с партнерами. В этот раз группа 45 участников из Польши, Беларуси и Украины встречается в Бресте в Беларуси, где во время 5-дневных занятий они будут получать новые умения в сфере профконсультирования (не только) для молодежи.
ПОДРОБНОСТИ

IRP IRP

Профконсультирование в Норвегии – студийный визит в рамках проекта «Трансфер know-how по профконсультированию для молодежи»
В днях 11-15 октября в Драммен в Норвегии происходил студийный визит в рамках проекта «Трансфер know-how по профконсультированию для молодежи». В нем участие принюли участие представители лидера проекта Европейского Дома Встреч - Фонда Новый Став, и партнеров: Добровольных Трудовых Отрядов, Западно-Украинского Ресурсного Центра со Львова и Университета Леси Украинки из Луцка.
ПОДРОБНОСТИ

Мастер-классы в рамках проекта
VIDEO

Мастер-классы в рамках проекта
«Трансфер know-how по профконсультированию для молодежи»

20 - 24 сентября проходили мастер-классы в Украине. В занятиях приняло участие 45 человек из 3 стран: Польши, Украины и Беларуси.
ПОДРОБНОСТИ  

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Студийный визит в рамках проекта
«Трансфер know-how
по профконсультированию для молодежи»  

13- 17 сентября проходил студийный визит в Украине. В визите приняли участие исполнители проекта – представители парнеров и лидера проекта.
ПОДРОБНОСТИ  

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Wizyta studyjna w Białorusi
W dniach 24-28 stycznia 2011 roku międzynarodowa grupa składająca się z delegacji norweskiej, ukraińskiej i polskiej gościła na Białorusi. Wizyta obejmowała spotkania w instytucjach zajmujących  się edukacją i doradztwem zawodowym dla młodzieży.
WIĘCEJ INFORMACJI

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Студийный визит в рамках проекта
«Трансфер know-how
по профконсультированию для молодежи»  

13- 17 сентября пройдет студийный визит в Украине. В визите примут участие исполнители проекта – представители парнеров и лидера проекта.  
ПОДРОБНОСТИ

Методические материалы в рамках проекта
«Трансфер know-how по профконсультированию для молодежи»

Продолжается работа над подготовкой методических материалов на 4 языках: методическая тетрадь, брошюра хороших практик, материалы ДТО.
ПОДРОБНОСТИ

Мастер-классы в рамках проекта
«Трансфер know-how по профконсультированию для молодежи»

В днях 4-8 мая в Насутове состоялись третьи и четвертые мастер-классы в рамках проекта «Трансфер know-how по профконсультированию для молодежи»
ПОДРОБНОСТИ

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Радиорепортажи, записанные в рамках проекта «Трансфер know-how по профконсультированию для молодежи»
Приглашаем ознакомиться с радиопередачами, записанными в рамках проекта «Трансфер know-how по профконсультированию для молодежи»
ПОДРОБНОСТИ

Мастер-классы по профконсультированию
22-26 марта в Насутове состоялись мастер-классы по профконсультированию для психологов, профконсультантов из Польши, Беларуси и Украины.
ПОДРОБНОСТИ

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Студийный визит в рамках проекта
ПОДРОБНОСТИ

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Инаугурационная конференция
ПОДРОБНОСТИ

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

НАБОР УЧАСТНИКОВ ЗАВЕРШEН


ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект „Трансферт Know-How по профконсультированию для молодежи” является международным проектом, реализованным от 1.01.2010г. до 31.03.2011г. на основании договора, заключенного с Коммитетом по Внедрению Европейских Программ. Проект реализуется в партнерстве: Лидер Проекта Европейский Дом Встреч – Фонд Новый Став, партнеры: Добровольные Трудовые Отряды в Люблине, Papirbredden Karriersenter из Драммен в Норвегии, Общественная Организация «Гуманитарный Мост» из Бреста, Западно-Украинский Ресурсный Центр (ЗУРЦ) из Львова и Фонд Развития Волынского Университета им. Леси Украинки из Луцка.Проект „Трансферт Know-How по профконсультированию для молодежи”
является международным проектом, реализованным
от 1.01.2010г. до 31.03.2011г.
на основании договора, заключенного с Коммитетом
по Внедрению Европейских Программ
Номер договора PL0407.

Проект реализуется в партнёрстве:

Лидер Проекта:
Европейский Дом Встреч-Фонд Новый Став,

Партнёры:
Добровольные Трудовые Отряды в Люблине,
Papirbredden Karriersenter из Драммен в Норвегии,
Общественная Организация «Гуманитарный Мост» из Бреста
Западнио-Украинский Ресурсный Центр (ЗУРЦ) из Львова
Фон Развития Волынского Университета им. Леси Украинки из Луцка.

Поддержка оказана Исландией, Лихтенштейном и Норвегией,
благодаря дофинансированию со средств
Финансового Механизма Европейской Экономической Зоны
и Норвежского Финансового Механизма

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY