Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

HARMONOGRAM PROJEKTU

SPOTKANIA TRANSGRANICZNE
Termin
Działanie
Czerwiec 2007
.
28
Konferencja inaugurująca projekt
28 – 29
Seminaria: „Partnerstwo na rzecz rozwoju”: seminarium 1 - dla władz, instytucji rynku pracy i instytucji badawczych oraz seminarium 2 - dla placówek edukacyjnych.
Wrzesień 2007
.
16 - 19
Polsko – białorusko – ukraińskie warsztaty dla studentów z org. pozarządowych
24 - 27
Polsko – białorusko – ukraińskie warsztaty dla młodzieży szkół średnich
Październik 2007
.
10 - 13
Polsko – białorusko – ukraińskie warsztaty dla młodzieży 3
21 -22
Szkolenie dla studentów - imigrantów 1
23 -24
Szkolenie dla studentów - imigrantów 2
25 - 28
Polsko – białorusko – ukraińskie warsztaty dla młodzieży 4
28 - 39
Szkolenie dla studentów - imigrantów 3
30 - 31
Szkolenie dla studentów - imigrantów 4
Listopad 2007
.
5 - 8
Polsko – białorusko – ukraińskie warsztaty dla młodzieży 5
19 - 20
Seminarium: „Partnerstwo na rzecz rozwoju”- dla placówek edukacyjnych pozaszkolnych
Luty 2008
.
26-27
Szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu aktywizacji zawodowej kobiet
Marzec 2008
.
5 - 6
Szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu aktywizacji zawodowej młodzieży
6 - 7
Szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawenej
Maj 2008
.
16 - 17
Konferencja badawcza – prezentacja wyników badań
Lipiec 2008
.
25
Konferencja podsumowująca projekt
PUNKT KONSULTACYJNY DLA IMIGRANTÓW i PRACODAWCÓW
Termin
Działanie
XI 2007
Otwarcie Punktu Konsultacyjnego dla Imigrantów i Pracodawców
IX 2007 – VII 2008
Doradztwo w Punkcie Konsultacyjnym dla Imigrantów
BADANIA
Termin
Działanie
VIII - X 2007
Realizacja badań: badania gospodarstw domowych, pracodawców, imigrantów i studentów z Ukrainy i Białorusi
V 2008
Konferencja podsumowująca wyniki badań
VII 2008
Publikacja wyników badań


HARMONOGRAM DO POBRANIA /MS Word/

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG Unii Europejskiej
INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY