Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.


DZIAŁALNOŚĆ IRP : ARCHIWUM
Prezentujemy najważniejsze wydarzenia w Instytucie. Pozostałe informacje zawarte sa w witrynach projektów realizowanych przez IRP

Projekt  dla dorosłych osób  niepełnosprawnych z terenu województwa mazowieckiego
W dn. 1 lipca 2014 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu: „Czas na kompetencje” . Skierowany jest on do 120 niepracujących kobiet i mężczyzn w wieku 25-64 lat. Projekt swym działaniem obejmuje osoby niepełnosprawne zamieszkałe w województwie mazowieckim na terenie powiatów: makowskiego, pułtuskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, radomskiego oraz w Radomiu. W ramach Projektu oferujemy szkolenia językowe z zakresu języka angielskiego oraz kursy komputerowe ECDL. WIĘCEJ INFORMACJI

Projekt „START DO BIZNESU”
Trwa rekrutacja do projektu „Start do biznesu”. Zapraszamy niepełnosprawne kobiety, nie posiadające zatrudnienia. Oferujemy szkolenia z zakładania działalności gospodarczej, doradztwo, dotację na założenie działalności – do 20 000 zł, wsparcie pomostowe. WITRYNA PROJEKTU

„Aktywni”
W dniu 1 maja rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywni” w Lublinie. Biuro projektu znjaduje się w Lublinie. Projekt realizowany jest w terminie od 01.05.2013 r. do 31.05.2014r. WIĘCEJ INFORMACJI

WARSZTATY z zakresu doradztwa zawodowego
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw (Polska), Zachodnio - Ukraińskie Centrum Zasobów (Ukraina), oraz Fundacja Q (Polska) serdecznie zapraszają na:
Warsztaty: „Doradztwo zawodowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenów wiejskich”
dla młodych ludzi z terenów wiejskich, którzy stojących przed wyborem drogi zawodowej
WIĘCEJ INFORMACJI
Warsztaty: „Doradztwo zawodowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych”
dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, wychowawców pracujących z uczniami szkół ponadpodstawowych
WIĘCEJ INFORMACJI
odbywające się w ramach projektu: "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" realizowanego przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

„Oferta pracy_Lublin
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty/tki do spraw organizacji w projektach PO KL do biura lubelskiego.”
WIĘCEJ INFORMACJI

„Nowe możliwości”
- projekt dla osób niepełnosprawnych w Nowym Sączu

Od października 2013 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu: „Nowe możliwości”. Do projektu zapraszamy osoby niepełnosprawne z terenu następujących powiatów woj. małopolskiego: limanowskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego i gorlickiego. W ramach Projektu oferujemy min. doradztwo zawodowe, warsztaty, szkolenia i 3-miesieczne staże zawodowe u pracodawców.
WITRYNA PROJEKTU

Poszukujemy pracownika
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw poszukuje pracownika na stanowisko Koordynatora w projekcie PO KL do biura regionalnego w Białymstoku.
WIĘCEJ INFORMACJI / PDF

„Akademia sprzedaży”
Z dniem 1 września rozpoczęliśmy realizację projektu „Akademia sprzedaży” w Lublinie.Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatów województwa lubelskiego: lubartowskiego, lubelskiego, m. Lublin , łęczyńskiego, świdnickiego. Biuro projektu mieści się w Lublinie. Projekt realizowany jest od 01.09.2013 r. do 30.09.2013 r.
WIĘCEJ INFORMACJI

"Weekendowa Edukacja"
Z dniem 1 września 2013r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Weekendowa edukacja”! Do udziału w projekcie zapraszamy Pracodawców i Pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osoby samozatrudnione (prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie jednego z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, strzyżowskiego i prowadzą na tym obszarze swoją działalność w branżach: handel lub usługi finansowe. WITRYNA PROJEKTU

Projekt „START DO BIZNESU”
Trwa rekrutacja do projektu „Start do biznesu”. Zapraszamy niepełnosprawne kobiety, nie posiadające zatrudnienia. Oferujemy szkolenia z zakładania działalności gospodarczej, doradztwo, dotację na założenie działalności – do 20 000 zł, wsparcie pomostowe. WITRYNA PROJEKTU

„Aktywni”
W dniu 1 maja rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywni” w Lublinie. Biuro projektu znjaduje się w Lublinie. Projekt realizowany jest w terminie od 01.05.2013 r. do 31.05.2014r. WIĘCEJ INFORMACJI

Poszukujemy pracownika
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty/tki do spraw organizacji w projektach PO KL do biura regionalnego w Białymstoku. WIĘCEj INFORMACJI

Projekt  dla osób  dorosłych
z terenu województwa świętokrzyskiego

Od stycznia 2013 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu: „Kompetentni” . Skierowany jest on do 120 osób w wieku 25-64 lata, zarówno bezrobotnych jak i pracujących. Szczególnie dla osób niepełnosprawnych, które będą miały pierwszeństwo przy rekrutacji. Projekt swym działaniem obejmuje osoby  mieszkające w województwie świętokrzyskim na terenie powiatów: kieleckiego, koneckiego, buskiego i jędrzejowskiego. W ramach Projektu oferujemy szkolenia językowe z zakresu języka angielskiego oraz kursy komputerowe ECDL. WIĘCEJ INFORMACJI

"Nowoczesne Kadry - Nowoczesna Szkoła"
Zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór Wykonawcy zadania polegającego na przygotowaniu projektu typograficznego, wykonaniu składu i druku publikacji edukacyjnej w ramach projektu "Nowoczesne Kadry - Nowoczesna Szkoła". WIĘCEJ INFORMACJI

Nowy projekt w województwie podlaskim
Od października 2012 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu: „WYJŚĆ Z CIENIA” . Skierowany jest on do osób bezrobotnych mieszkających w województwie podlaskim na terenie gmin: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Zawady, Janów, Korycin, Szudziałowo, Sidra, Nowy Dwór, Kuźnica, Suchowola. W ramach Projektu oferujemy min. doradztwo zawodowe, warsztaty, szkolenia, staże u pracodawców.
WIĘCEJ INFORMACJI

Szkoła bardziej nowoczesna
Trwają szkolenia dla nauczycieli szkół gimnazjalnych z terenu subregionu radomskiego w ramach projektu „Nowoczesne Kadry – Nowoczesna Szkoła”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.4 PO KL. Obecnie trwają szkolenia z zakresu wykorzystania komputera i tablicy interaktywnej w pracy dydaktycznej. Zapraszamy na stronę internetową projektu po bardziej szczegółowe informacje – www.irp-fundacja.pl/nk.

Poszukujemy pracownika
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw poszukuje pracownika na stanowisko koordynatora projektu do biura regionalnego w Kielcach.
WIĘCEJ INFORMACJI

Rozpoczęcie realizacji projektu „Energooszczędne Budowanie
Od września 2012 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu: „Energooszczędne Budowanie”. To przedsięwzięcie skierowane jest do pracodawców i pracowników z mikro i małych przedsiębiorstw, które posiadają siedzibę i/lub jednostkę organizacyjną firmy na terenie woj. podlaskiego. Projekt przewiduje szkolenia z zakresu energooszczędnych rozwiązań stosowanych w budownictwie. WIĘCEJ INFORMACJI

Specjalista ds. promocji
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji, rekrutacji i obsługi uczestników do projektu pn. „MY PLACEMENT – Alternatywy są wśród nas!”
WIĘCEJ INFORMACJI

Szkolenie z zakresu ekonomii społecznej
"RAZEM! – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ"województwo lubelskie
Informujemy, że w dniach 20, 21, 22 październik odbędzie się szkolenie z zakresu ekonomii społecznej w Opoce Duzej
WIĘCEJ INFORMACJI

20 nowych firm
W ramach projektu „Czas na przedsiębiorczość” przyznano 20 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
WIĘCEJ INFORMACJI

Zaproszenie do składania ofert – projekt „NOWE PERSPEKTYWY”
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą zapewnienia wyżywienia podczas warsztatów i szkoleń dla 80 uczestniczek i uczestników projektu „Nowe perspektywy”. Termin składania ofert upływa z dniem 18 października 2011.
WIĘCEJ W WITRYNIE PROJEKTU

86 Francuski Tydzień Społeczny
Już po raz 86 odbędzie się Francuski Tydzień Społeczny. Tym razem w Paryżu w Parc Floral. Zapraszamy; zgłoszenia przyjmujemy do 11 października.
WIĘCEJ o TYGODNIU

„N@uczyciel przyszłości” – działanie 9.4 - województwo łódzkie
Zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu z województwa łódzkiego zainteresowanych korzystaniem z narzędzi e-learningowych w codziennej pracy do udziału w projekcie „N@uczyciel przyszłości”. W ramach projektu oferujemy szkolenia z projektowania i wdrażania zdalnych form kształcenia, w tym część z zajęć w formie on-line na platformie e-learningowej. Szczegółowe informacje wkrótce w witrynie projektu.
WITRYNA PROJEKTU

Nowy projekt Instytutu Rynku Pracy w woj. podlaskim:
„Czas  na aktywność”

W dniu 1 września rozpoczęliśmy realizację projektu „Czas na aktywność”, który obejmie wsparciem 60 osób niepełnosprawnych z województwa podlaskiego. Biuro projektu mieści się w Białymstoku. Szczegółowe informacje wkrótce w witrynie projektu.
WITRYNA PROJEKTU

Spotkanie podsumowujące projekt „Pracujący absolwent”
odbyło się 26 sierpnia 2011 roku w sali Bankietowej w Hotelu Ambasadorskim w samym centrum Rzeszowa. Było to ostatnie działanie w ramach realizowanego projektu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele pracodawców, którzy zorganizowali miejsce odbywania stażu dla stażystów, uczestnicy projektu, przedstawiciele NGO Podkarpacia, przedsiębiorcy i in.
RELACJA ZE SPOTKANIA NA STRONIE PROJEKTU.

Poszukujemy wybitnych trenerów do szkoły trenerskiej
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Rekrutujemy trenerów z min. 200 godzinami doświadczenia do prowadzenia zajęć w szkole trenerskiej w całej Polsce.
WIĘCEJ INFORMACJI

Rusza kolejny projekt Instytutu Rynku Pracy
"RAZEM - inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej - II edycja "
W dniu 1 sierpnia rozpoczynamy realizację projektu „RAZEM - inicjatywy z
obszaru ekonomii społecznej - II edycja ” w województwie lubelskim.
Szczegółowe informacje w witrynie projektu.

Nowe Perspektywy – Nowe Szanse
W dniu 1 czerwca 2011 roku Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw rozpoczyna realizacje projektu „Nowe perspektywy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Projekt realizowany jest na terenie woj. mazowieckiego (powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki, lipski, zwoleński, kozienicki, białobrzeski).
Projekt skierowany jest do 80 osób dorosłych, w tym 40 kobiet i 40 mężczyzn, rolników i domowników zamieszkujących na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców na terenie Subregionu Radomskiego (powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki, lipski, zwoleński, kozienicki, białobrzeski). Projekt skierowany jest do osób, które wykonują działalność rolniczą i z własnej inicjatywy chcą zmienić kwalifikacje zawodowe i podjąć zatrudnienie w nowym zawodzie, w sferze poza rolnictwem.
Zapraszamy do Biura projektu w Radomiu: Ul. Żeromskiego 94/112, 26-600 Radom, tel. 48 370 35 03, radom@eds-fundacja.pl.
Termin realizacji projektu: 01.06.2011 – 31.05.2012.
WIĘCEJ INFORMACJI

Konferencja podsumowującą projekt "Zmiana roli - szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa"
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw serdecznie zaprasza na konferencję podsumowującą projekt: „Zmiana roli-szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa”, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2011r. w godz. 10.00 – 13.00 w Pałacu Czartoryskich w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Plac Litewski 2.
WIĘCEJ INFORMACJI

"Wracam do pracy!
Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu pierwszych zajęć realizowanych w
ramach II edycji projektu "Wracam do pracy!"
WIĘCEJ INFORMACJI

Konferencja podsumowująca projekt „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza” – województwo lubelskie
Jest nam niezmiernie miło że, konferencja „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie lubelskim – wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców„ spotkała się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony. W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Samorządu Województwa Lubelskiego oraz samorządów lokalnych, związków skupiających przedsiębiorców, związków zawodowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele Urzędów Pracy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dziękujemy wszystkim za poświęcenie czasu i udział w konferencji. Szczególnie dziękujemy prelegentom, którzy prezentowali tak ważne kwestie, dotyczące rozwoju naszego województwa.
Wszystkie prezentacje z konferencji zostały zamieszczone do pobrania na stronie projektu Galeria zdjęć z konferencji znajduje się w galerii projektu
WIĘCEJ INFORMACJI

Zakończenie realizacji projektu
"Wracam do pracy!"- województwo mazowieckie

Informujemy, że z dniem 30.04.2011 r. zakończyliśmy realizację projektu
WIĘCEJ INFORMACJI

Wielkanocne rękodzieła naszej uczestniczki.
Z przyjemnością prezentujemy ręcznie robione ozdoby i dekoracje przygotowane
przez Panią Alicję Krzywdzińską - absolwentkę szkolenia "Florystyka z elementami przedsiębiorczości".
WIĘCEJ INFORMACJI

Rekrutacja do II edycji zakończona!!
Wraz z końcem kwietnia zakończyliśmy rekrutację uczestniczek do II. Edycji
projektu „Wracam do pracy!”
WIĘCEJ INFORMACJI

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt
„Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”

Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw serdecznie zaprasza na konferencję podsumowującą projekt polsko-ukraińsko- białorusko- norweski „Transfer know how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
WIĘCEJ INFORMACJI

Konferencja podsumowująca projekt
„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”.

W dniu 13 kwietnia w Sali konferencyjnej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odbyła się konferencja podsumowująca projekt.
WIĘCEJ INFORMACJI

II edycja na starcie: weź udział w projekcie i wróć do pracy!
Realizacja działań w ramach II edycji projektu „Wracam do pracy!” rozpoczyna się już w przyszłym miesiącu. Pozostały jeszcze wolne miejsca, a na kandydatki czekamy już tylko do końca kwietnia
WIĘCEJ INFORMACJI

Zastosowanie wiedzy w praktyce,
czyli staże zawodowe I edycji na półmetkuZ przyjemnością zawiadamiamy o udziale uczestniczek projektu „Wracam do pracy!” w stażach zawodowych
WIĘCEJ INFORMACJI

Seminarium dobrych praktyk
Nieuchronnie zbliża się czas zakończenia szkoleń oraz zakończenia projektu. W związku z tym przyszedł czas na podsumowania. Wszystkich uczestników projektu „Kariera młodych w Twoich rękach” serdecznie zapraszamy do udziału w SEMINARIUM DOBRYCH PRAKTYK, które odbędzie się 28.04.2011 w Hotelu Dal w Kielcach (ul. Piotrkowska 12).
WIĘCEJ INFORMACJI

Poszukujemy realizatorów usług
Poszukujemy realizatorów następujących usług- zakwaterowanie i wyżywienie (57 osób), produkcja 12- filmów oraz tłumaczenia ustne symultaniczne ukraińskie, rosyjskie i rosyjskie w kwietniu 2011. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt wyłącznie drogą mailową do dnia 07. 04. 2011: Anna Moskwa, a.moskwa@eds-fundacja.pl.
WIĘCEJ INFORMACJI

Poszukiwani: coach - doradca
W związku z realizacją projektu „Czas na przedsiębiorczość” poszukujemy DORADCÓW - COACHÓW do prowadzenia indywidualnego doradztwa w zakresie opracowywania biznesplanów.
WIĘCEJ INFORMACJI /PDF/

Poszukiwani trenerzy
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw, realizująca projekt w ramach poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poszukuje do współpracy Trenerów z zakresu ekonomii społecznej.
WIĘCEJ INFORMACJI

Pierwsze EFEKTY warsztatów z ekonomii społecznej!
Pragniemy poinformować, ze po naszych warsztatach w ramach projektu RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej - województwo świętokrzyskie, lokalna społeczność z gminy Łączna, konkretnie z miejscowości Zalezianka podjęła działania mające na celu utworzenie Stowarzyszenia SRS Zalezianka, które podejmie się prowadzenia lokalnej szkoły podstawowej, a sytuacja wygląda następująco…
WIĘCEJ INFORMACJI

Zakończenie staży w ramach projektu
Transfer know-how z doradztwa zawodowego.

Zakończyły się staże w ramach projektu. W dniu 4 marca ostatnia grupa stażystów wyjechała z Lublina. Ogółem w stażach zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie oraz Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw, wzięło udział 32 uczestników z Ukrainy, Białorusi i Polski.
WIĘCEJ INFORMACJI

Szkolenia zawodowe w projekcie "Pracujący absolwent"
Trwają szkolenia zawodowe w ramach projektu "Pracujący absolwent" - Rzeszów - "Księgowość", - "Zarządzanie projektami europejskimi", - "Grafika komputerowa i tworzenie stron www", - "Administracyjno-biurowe", - "Marketing"
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE PROJEKTU

"Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych"
W dniu 18.02.2011 r. w hotelu "Grand" w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych". Projekt rozpoczął się 1.02.2010 r. i trwa do dnia 28.02.2011r.
WIĘCEJ INFORMACJI

Staże w ramach projektu
Transfer know-how z doradztwa zawodowego rozpoczęte!

Dnia 31 stycznia rozpoczął się przedostatni etap projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” – staże dla 30 uczestników z Ukrainy i Białorusi. Staże będą trwały do 4 marca 2011.
WIĘCEJ INFORMACJI

Wizyta studyjna w Białorusi
W dniach 24-28 stycznia 2011 roku międzynarodowa grupa składająca się z delegacji norweskiej, ukraińskiej i polskiej gościła na Białorusi. Wizyta obejmowała spotkania w instytucjach zajmujących  się edukacją i doradztwem zawodowym dla młodzieży.
WIĘCEJ INFORMACJI

"Czas na przedsiębiorczość"
Zakończyła się ocena merytoryczna formularzy zgłoszeniowych złożonych do
projektu "Czas na przedsiębiorczość".
Więcej informacji w witrynie projektu.

„Kariera młodych w Twoich rękach”
Zakończyła się rekrutacja do projektu „Kariera młodych w Twoich rękach”. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 144 osoby.
WIĘCEJ INFORMACJI

Białoruskie warsztaty w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” w dniach 15-19 listopada 2010
Rozpoczęły się kolejne warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw wraz z partnerami. Tym razem grupa 45 uczestników z Polski, Ukrainy i Białorusi spotyka się w Brześciu w Białorusi, gdzie podczas 5-cio dniowych warsztatów będą zdobywać nowe umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego (nie tylko) dla młodzieży.
WIĘCEJ INFORMACJI

"Wracam do pracy!" - województwo świętokrzyskie
Informujemy, że zakończyliśmy rekrutację do projektu "Wracam do pracy" w
ramach 1- wszej edycji
WIĘCEJ INFORMACJI

Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu
„Czas na przedsiębiorczość”.
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne i pracujące, chcące założyć działalność gospodarczą.
WIĘCEJ INFORMACJI

"Otwarta - Niezależna - Aktywna"
W dniu 18.10.2010r. pierwsza, 16-osobowa grupa uczestników projektu "Otwarta - Niezależna - Aktywna" rozpoczeła I sesję z indywidualnego doradztwa zawodowego. Znamy również terminy pozostałych sesji oraz warsztatów.
WIĘCEJ INFORMACJI

Doradztwo zawodowe w Norwegii – wizyta studyjna w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
W dniach 11-15 października odbywa się w Drammen w Norwegii wizyta studyjna w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”. Biorą w niej udział przedstawiciele lidera projektu Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, oraz partnerów: Ochotniczych Hufców Pracy, Zachodnioukraińskiego Centrum Zasobów ze Lwowa i Uniwersytetu Lesi Ukrainki z Łucka.
WIĘCEJ INFORMACJI

Tydzień Społeczny we Francji - zapraszamy!
Organizatorzy Francuskiego Tygodnia Społecznego wraz z Europejskim Domem Spotkań- Fundacją Nowy Staw zapraszają do udziału w 85 Sesji Francuskiego Tygodnia Społecznego w Paryżu Parc Floral de Paris.
WIĘCEJ INFORMACJI

W ramach projektu "RAZEM! - inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej"powstały 3 inicjatywy lokalne: "Od kłosa do chleba", 'Złota nitka", "Prom"
WIĘCEJ INFORMACJI

Projekt „Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa”
Informujemy o trwającej rekrutacji uczestników do projektu. Serdecznie zapraszamy!
WIĘCEJ INFORMACJI

Punkt Doradztwa z zakresu ekonomii społecznej
Informujemy, że w ramach projektu "RAZEM! - inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej" są udzielane konsultacje dla podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubelskiego.
WIĘCEJ INFORMACJI

Pierwsza grupa uczestników szkolenia rozpoczęła I sesję z indywidualnego poradnictwa zawodowego
W dniu 04.10.2010r. pierwsza, 15-osobowa grupa uczestników projektu „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” rozpoczęła I sesję z indywidualnego poradnictwa zawodowego.
WIĘCEJ INFORMACJI

Warsztaty w ramach projektu „Transfer know-how z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży”
W dniach 20 - 24 września odbyły się warsztaty na Ukrainie. W zajęciach uczestniczyło 45 uczestników z 3 krajów: Polski, Ukrainy, Białorusi.
WIĘCEJ INFORMACJI

Projekt „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim...”
Zakończyliśmy realizację II tury badań przedsiębiorców woj. lubelskiego.
WIĘCEJ INFORMACJI

PROJEKT
„Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego”

W dniu 29.09.2010r pierwsza, 15-osobowa grupa uczestników projektu „Sukces zależy od Ciebie!” zakończyła warsztaty grupowego z poradnictwa zawodowego.
WIĘCEJ INFORMACJI

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA
Ruszył projekt, czas na konferencję! Otwarcie projektu „Kariera młodych w Twoich rękach” zaplanowane zostało na 21.09.2010r. Konferencja odbyła się w Hotelu Dal w Kielcach ...
WIĘCEJ INFORMACJI

WIZYTA STUDYJNA
w ramach projektu „Transfer know-how z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży”

W dniach 13- 17 września odbędzie się wizyta studyjna na Ukrainie. W wizycie wezmą udział osoby zaangażowane w realizację projektu- przedstawiciele partnerów oraz lidera projektu.
WIĘCEJ INFORMACJI

Rusza kolejny projekt Instytutu Rynku Pracy:
"PRACUJĄCY ABSOLWENT"
W dniu 1 września rozpoczęliśmy realizację projektu „Pracujący absolwent” w województwie podkarpackim. Biuro projektu mieści się w Rzeszowie. Projekt skierowany jest do 90 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 18-25 lat. Szczegółowe informacje wkrótce w witrynie projektu.
WIĘCEJ INFORMACJI

Rusza kolejny projekt Instytutu Rynku Pracy:
"WRACAM DO PRACY!"

Od 1 wrzesnia 2010r. rozpoczynamy realizację projektu - “Wracam do pracy!” w Kielcach.Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia kobiet pozostających bez pracy z terenu województwa świętokrzyskiego.
WIĘCEJ INFORMACJI

Rusza kolejny projekt Instytutu Rynku Pracy:
"RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej"
W dniu 1 sierpnia 2010r. rozpoczęliśmy realizację projektu - “RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej ” w Kielcach.
WIĘCEJ INFORMACJI

ZMIANA ROLI - SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB
ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA

Od 1 września 2010 r. rozpoczynamy realizację projektu skierowanego do rolników i domowników wykonujących działalność rolniczą, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, z gmin wiejskich, miejsko - wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, którzy chcą się przekwalifikować i zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Zapisy uczestników i uczestniczek już od września! Wkrótce zacznie funkcjonować strona internetowa projektu. Zapraszamy do zapoznawania się z bardziej szczegółowymi informacjami.
WIĘCEJ INFORMACJI

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT
"SUKCES ZALEŻY OD CIEBIE! AKTYWIZACJA OSÓB 45+ Z TERENÓW POWIATU: BIESZCZADZKIEGO, BRZOZOWSKIEGO, LESKIEGO"

Konferencja otwierająca projekt „Sukces zależy od Ciebie! –aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego,leskiego” odbyła się w piątek 27 sierpnia ...
WIĘCEJ INFORMACJI

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT
"SUKCES ZALEŻY OD CIEBIE! aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji otwierającej projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego”. Konferencja odbędzie się w dniu 27sierpnia w godz. 11.00– 14.00 w sali klubowej Pensjonat „Zamek” w Lesku, ul. Piłsudskiego 7.
WIĘCEJ INFORMACJI ; WITRYNA PROJEKTU

TARGI FORMALNEJ EDUKACJI USTAWICZNEJ
Zapraszamy do udziału w targach edukacyjnych promujących kształcenie ustawiczne osób dorosłych w formach szkolnych.
Dotychczas odbyły się targi w Białej Podlaskiej i Lublinie. Najbliższe zorganizowane zostaną w Chełmie - 14 sierpnia, Zamościu -21 sierpnia, a ostanie z cyklu będą miały miejsce w Puławach- 29 sierpnia.
Serdecznie zapraszamy!

Rusza kolejny projekt Instytutu Rynku Pracy: “Kariera młodych w Twoich rękach”
ZAINWESTUJ W SIEBIE I W MŁODZIEŻ
W dniu 1.08.2010r. rozpoczeliśmy realizację kolejnego projektu - “Kariera młodych w Twoich rękach” w Kielcach. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego w zakresie: doradztwa zawodowego, profilaktyki oraz wykorzystania ICT w nauczaniu.

PRACUJĄCY 45+
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw rozpoczęła realizację warsztatów i szkoleń w ramach projektu „Pracujący 45+”, realizowanego przez Biuro Regionalne w Radomiu. Warsztaty z aktywizacji zawodowej, szkolenia Gender oraz szkolenia komputerowe realizowane są dla osób bezrobotnych z terenu Radomia i powiatu radomskiego, uczestniczących w projekcie „Pracujący 45+”.
WIĘCEJ INFORMACJI

TARGI EDUKACYJNE w LUBLINIE
Sobota 24 lipca 2010r. godz. 14.00-19.00 Lublin, Błonie pod Zamkiem
Impreza organizowana przy okazji obchodów Lubelskiego Lipca '80
WIĘCEJ INFORMACJI

INTERNETOWA PLATFORMA DORADZTWA ZAWODOWEGO
Rusza internetowa platforma doradztwa zawodowego w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”!
Pod adresem www.professional-youth.eu rusza platforma internetowa związana z doradztwem zawodowym.
WIĘCEJ INFORMACJI

RAZEM! – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ
W dniu 28 czerwca 2010 roku zakonczyło się szkolenie z zakresu ekonomii społecznej ostatniej grupy. Łącznie zostało przeszkolonych z zakresu ekonomii społecznej 150 osób.
WIĘCEJ INFORMACJI
Zakończenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej W dniu 28 czerwca 2010 roku zakonczyło się szkolenie z zakresu ekonomii społecznej ostatniej grupy .Łącznie zostało przeszkolonych z zakresu ekonomii społecznej 150 osób. Szkolenia odbyły sie w 15 gminach województwach lubelskiego.

RAZEM! – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ
W dniach 26 - 28 czerwiec odbędzie się szkolenie z zakresu ekonomii społecznej grupy 15 w Kątach
WIĘCEJ INFORMACJI

TARGI EDUKACYJNE W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Sobota 26 czerwca 2010r. godz. 14.00-19.00 Biała Podlaska Lotnisko Zapraszamy do udziału w pierwszych z cyklu 5 targów edukacyjnych promujących kształcenie ustawiczne w formach szkolnych, które odbędą się na Lotnisku w Białej Podlskiej.
WIĘCEJ INFORMACJI

"OD INSPIRACJI DO FASCYNACJI. Psychologiczne i pedagogiczne wymiary sztuki cyrkowej"
Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw – partner projektu – zaprasza do udziału w Konferencji: "OD INSPIRACJI DO FASCYNACJI. Psychologiczne i pedagogiczne wymiary sztuki cyrkowej". Konferencja odbędzie się w sobotę - 19 czerwca w godzinach 09.00-16.30; w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w "starym" budynku KUL, al. Racławickie 14, Lublin.
WIĘCEJ INFORMACJI

„CREATIVE JUGGLING AGAINST ROUTINE IN YOUR LIFE”
14 czerwca w Domu opieki Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie odbył się pokaz umiejętności żonglerskich uczestników warsztatów „Kreatywne żonglowanie sposobem na życiowa rutynę” kończący 6-dniowy międzynarodowy projekt.
WIĘCEJ INFORMACJI

PROJEKT: "SZKOLENIA I STAŻE ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"
Druga, 15-osobowa grupa beneficjentów projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych” zakończyła udział w warsztatach wsparcia psychologicznego i aktywnego poszukiwania pracy oraz wzięła udział w seminarium prawa pracy. Warsztaty odbyły się w dniach 20-27 maja w hotelu Icam w Rzeszowie.
WIĘCEJ INFORMACJI

PROJEKT: “CREATIVE JUGGLING AGAINST ROUTINE IN YOUR LIFE”.
W dniach 8-14 czerwca w Nasutowie koło Lublina odbędzie się międzynarodowy projekt zatytułowany „Kreatywne żonglowanie sposobem na życiowa rutynę”.
WIĘCEJ INFORMACJI

PROJEKT: "TENDENCJE ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW ..."
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczacą przeprowadzenia badań ilościowych w projekcie „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw..." - II tura badań. Termin składania ofert upływa z dniem 14.06.2010 r.
WIĘCEJ INFORMACJI

PROJEKT "TRANSFER KNOW-HOW Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY"
Odbyły się już trzecie i czwarte warsztaty w dniach 04.05-08.05.2010r. w Nasutowie w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
WIĘCEJ INFORMACJI

REKRUTACJA DO PROJEKTU „PRACUJĄCY 45+
Trwa rekrutacja do projektu ”Pracujący 45+”. Projekt skierowany jest do niepracujących kobiet i mężczyzn z Radomia i powiatu radomskiego którzy ukończyli 45 lat.
WITRYNA PROJEKTU

PROJEKT "INFORMACJA, EDUKACJA, LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ"
Trwa kampania informacyjno-promocyjna idei kształcenia ustawicznego w formach szkolnych organizowana w ramch projektu "Informacja-edukacja-lepsza przyszłość". Poprzez tą inicjatywę chcemy zachęcić dorosłe osoby w wieku 18-64 lata do uzupełnienia swojego wykształcenia, zdobywania nowego zawodu oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych ora uświadomić korzyści płynące z ustawicznej edukacji dla rozwoju osobistego i zawodowego.
WITRYNA PROJEKTU

PROJEKT "WRACAM DO PRACY"
Rekrutacja do projektu "Wracam do pracy!" trwa do 31 maja 2010 roku. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o składanie formularzy zgłoszeniowych w Biurze Projektu "Wracam do pracy!" w Płocku.
WITRYNA PROJEKTU

PROJEKT "SZKOLENIA i STAŻE ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"
Pierwsza, 15-osobowa grupa beneficjentów projektu "Szkolenia i staże
zawodowe dla osób niepełnosprawnych" zakończyła udział w warsztatach wsparcia psychologicznego i aktywnego poszukiwania pracy oraz wzieła udział w seminarium prawa pracy.
WITRYNA PROJEKTU

PROJEKT "CZAS NA KOBIETY"
Zakończyliśmy część szkoleniową projektu "Czas na kobiety" i aktualnie trwają staże zawodowe, realizowane w firmach prywatnych i instytucjach publicznych na terenie Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem jego południowej części."
WITRYNA PROJEKTU

REPORTAŻE RADIOWE NAGRANE W RAMACH PROJEKTU "TRANSFER KNOW-HOW Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY"
Zapraszamy do zapoznania się z audycjami radiowymi nagranymi w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
WIĘCEJ INFORMACJI

MARZEC 2010,
„Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych”
Zapraszamy do udziału w konferencji rozpoczynającej projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych”. Konferencja odbędzie się w dniu 29 marca w godz. 11.00 – 14.00 w sali konferencyjnej Hotelu Ambasador w Rzeszowie, Rynek 14.
WIĘCEJ INFORMACJI O KONFERENCJI

MARZEC 2010,
Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego
W dniach 22-26 marca 2010. w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” odbędą się warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego w Nasutowie dla psychologów, doradców zawodowych z Polski, Białorusi i Ukrainy.
WIĘCEJ INFORMACJI

LUTY 2010,
Wizyta studyjna w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
W dniach 23-27 lutego odbyła się wizyta studyjna dla doradców zawodowych z Ukrainy, Białorusi, Norwegii i Polski, podczas której uczestnicy odwiedzili instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym w Lublinie i Zamościu.
WIĘCEJ INFORMACJI

LUTY 2010,
Konferencja otwierająca projekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
22 lutego 2010 w Hotelu Unia w Lublinie odbyła się konferencja otwierająca projekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji doradców zawodowych z Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez transfer metod z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży pomiędzy 4 krajami: Polską, Norwegią, Białorusią i Ukrainą.
WIĘCEJ INFORMACJI

LUTY 2010,
BIURO FUNDACJI w RZESZOWIE – rozpoczęcie realizacji projektu
„Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych”

Od 1 lutego 2010r. rozpoczęło swoją działalność nowe biuro fundacji w Rzeszowie, co związane jest z realizację projektu w województwie podkarpackim: „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych”. Głównym celem projektu, jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i ich szans na rynku pracy. Szczegółowe informacje o projekcie wkrótce na stronie Instytutu Rynku Pracy.

LUTY 2010,
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT "PRACUJĄCY ABSOLWENT"
Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Pracujący absolwent”. Konferencja odbędzie się w dniu 10 marca w godz. 10.00 – 14.00 w sali konferencyjnej Instytutu Europy Środkowo – Wschodniej na ul. Niecałej 5. Celem spotkania jest podsumowanie realizacji projektu oraz prezentacja dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej młodzieży, jak również refleksja nad sytuacją młodzieży na rynku pracy w Polsce i na Lubelszczyźnie. Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie projektu.
WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTU

LUTY 2010,
PROJEKT "INFORMACJA-EDUKACJA-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
Począwszy do dnia 1 lutego do 31 października 2010 roku w ramach Instytutu Rynku Pracy realizowany będzie projekt „Informacja-edukacja-lepsza przyszłość”. Projekt w swych głównym założeniu promował będzie ideę kształcenia ustawicznego na terenie Lubelszczyzny. Najważniejsze działania zaplanowane w projekcie skierowane zostaną do dorosłych osób zainteresowanych podwyższeniem swojego wykształcenia w formach szkolnych. Osoby te będą mogły skorzystać z punktu informacyjno-doradczego, bazy placówek kształcenia ustawicznego, konsultacji z doradcą zawodowym, psychologiem, a także wziąć udział w targach edukacyjnych.

STYCZEŃ 2010,
PROJEKT „TRANSFER KNOW-HOW Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY”
W styczniu zaczęliśmy realizację projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji doradców zawodowych z Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez transfer metod z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży pomiędzy 4 krajami: Polską, Norwegią, Białorusią i Ukrainą. Projekt potrwa do marca 2011. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

GRUDZIEŃ 2009,
POSZUKUJEMY OSÓB DO PRACY
W związku z zaplanowaną realizacją projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw poszukuje osób na stanowiska: Koordynator projektu oraz Specjalista ds. organizacji
WIĘCEJ INFORMACJI

GRUDZIEŃ 2009,
PROJEKT "RAZEM! - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Wraz z początkiem grudnia rozpoczynamy realizację kolejnego projektu ”RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”. Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej oraz pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej. Działania przewidziane w projekcie to m.in. szkolenia z zakresu ekonomii społecznej, spotkania nt. partnerstwa lokalnego, konkurs na najlepszą inicjatywę z ekonomii społecznej .Biuro projektu zlokalizowane będzie w Lublinie. Projekt potrwa do kwietnia 2011 r .
WIĘCEJ INFORMACJI

LISTOPAD 2009,
ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw patronował wydarzeniom organizowanym w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w okresie 16-22 listopada 2009r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to po raz kolejny zorganizowane wydarzenie o charakterze ponadnarodowym, mające na celu promowanie postaw związanych z przedsiębiorczością, to także sposobność swobodnego przepływ myśli, idei oraz pomysłów.
WIĘCEJ INFORMACJI

PAŹDZIERNIK 2009,
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT "PRACUJĄCA MAMA"
Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw ma zaszczyt zaprosić na konferencję podsumowującą projekt „Pracująca mama”, która odbędzie się w dniu 16 października 2009r. w godz. 10:00 – 15:00 w Grand Hotelu Lublinianka. Celem spotkania jest podsumowanie realizacji projektu, prezentacja jego rezultatów, a także refleksja nad sytuacją kobiet na rynku pracy w Polsce. Ponadto chcemy zaprezentować rolę Europejskiego Funduszu Społecznego w aktywizacji kobiet oraz dobre praktyki w tym zakresie.
WIĘCEJ INFORMACJI

2009,
PROJEKT "EURO 2012 - DIAGNOZA I PROGNOZA"
W projekcie "Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza" rozpoczął się kolejny etap realizacji – badania ilościowe. Obejmą one 1350 przedsiębiorstw z województwa lubelskiego. Na początku grudnia br. będą znane wstępne wyniki. Uzupełnieniem badań ilościowych będą badania jakościowe, na które złożą się wywiady fokusowe oraz wywiady pogłębione.
WIĘCEJ INFORMACJI

2009,
PRACUJĄCY ABSOLWENT - NOWOŚCI W PROJEKCIE
Cztery grupy szkoleniowe projektu „Pracujący absolwent” ukończyły szkolenia zawodowe. Uczestnicy przystąpili do egzaminu końcowego i otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności. 30 września ostatnia już grupa szkoleniowa – marketingowa- zakończy szkolenie zawodowe. Od 1 października wszyscy uczestnicy projektu rozpoczynać mogą 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców.
WIĘCEJ INFORMACJI

2009,
PROJEKT "EURO 2012 - DIAGNOZA I PROGNOZA"
Ogłoszenie o wyborze oferty. Informujemy, iż w dniu 31-08-2009 dokonaliśmy wyboru firmy, która przeprowadzi badania ilościowe w projekcie.
WIĘCEJ INFORMACJI

2009,
PROJEKT "EURO 2012 - DIAGNOZA I PROGNOZA"
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczacą przeprowadzenia badań ilościowych w projekcie „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza". Termin składania ofert upływa z dniem 14.08.2009 r.
WIĘCEJ INFORMACJI

2009,
PRACUJĄCY ABSOLWENT - NOWOŚCI W PROJEKCIE
27 lipca rozpocznie udział w projekcie ostatnia grupa, która wybrała szkolenie zawodowe z marketingu. Na początku uczestnicy wezmą udział w cyklu warsztatów m.in. z zakresu kompetencji społeczno-zawodowych, technik aktywnego poszukiwania pracy, kreatywności i przedsiębiorczości. Warsztaty potrwają do 10 sierpnia.

CZERWIEC 2009,
PROJEKT "EURO 2012 - DIAGNOZA I PROGNOZA"
1czerwca 2009 rozpoczęliśmy realizację projektu „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza. Zespół merytoryczny projektu - pod kierunkiem dr Krzysztofa Markowskiego - przygotowuje szczegółową metodologię badań i narzędzi badawczych: kwestionariusz ankiety, scenariusze fokusów oraz wywiadów pogłębionych. W lipcu rozpocznie się część badawcza projektu, tj. badanie pilotażowe kwestionariusza oraz badania właściwe wraz z analizą statystyczną uzyskanych wyników.

CZERWIEC 2009,
PRACUJĄCA MAMA - NOWOŚCI W PROJEKCIE
Trwa realizacja staży zawodowych u pracodawców. Staże realizowane są w instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych, a także w firmach prywatnych. Staże trwają 3 miesiące. W związku z oszczędnościami w projekcie część osób ma możliwość przedłużenia stażu jeszcze o miesiąc.
WIĘCEJ INFORMACJI

CZERWIEC 2009,
PRACUJĄCY ABSOLWENT - NOWOŚCI W PROJEKCIE
Zakończyliśmy rekrutację uczestników do trzech grup szkoleniowych w ramach projektu „Pracujący absolwent”: administracyjno – biurowej, grafika komputerowa i tworzenie stron www oraz księgowość. Czekamy wciąż na Formularze Zgłoszeniowe od osób zainteresowanych szkoleniem marketingowym oraz szkoleniem z zarządzania projektami europejskimi.
WIĘCEJ INFORMACJI

CZERWIEC 2009,
EUROPEJSKA NAGRODA OBYWATELSKA 2009
Informujemy, że Kapituła Europejskiej Nagrody Obywatelskiej Parlamentu Europejskiego na wniosek Profesora Zbigniewa Zaleskiego, posła do Parlamentu Europejskiego, przyznała Europejska Nagrodę Obywatelską Panu Tomaszowi Różniakowi, Prezesowi Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw w Lublinie. Europejska Nagroda Obywatelska przyznawana jest osobom i instytucjom, których działalność nakierowana jest na promowanie większego wzajemnego zrozumienia oraz poszerzania integracji obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, a także na współpracę ponadgraniczną w ramach Unii Europejskiej. Kandydatury mogą zgłaszać wyłącznie posłowie do Parlamentu Europejskiego.
WIĘCEJ W WITRYNIE FUNDACJI

2009,
II CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY - "Solidarność dla przyszłości"
Zakończył się II Chrześcijański Tygodzień Społeczny, który odbuł się w dniach 22- 24 maja 2009 r. na Zamku w Lublinie.
Tegoroczne spotkanie było drugim z cyklu stałych ogólnopolskich spotkań środowisk chrześcijańskich; wydarzenie to na trwałe wpisuje się w kalendarz ważnych wydarzeń społecznych w naszym kraju. Ogólny temat „Solidarność dla przyszłości” odwoływał się do jednej z podstawowych zasad nauczania społecznego, jakim jest solidarność. Słowo to ma szczególne znaczenie w historii Polski. W roku bieżącym obchodzimy szereg rocznic doniosłych wydarzeń, które zmieniły naszą ojczyznę i dzieje całego kontynentu.
WIĘCEJ INFORMACJI w WITRYNIE TYGODNIA

KWIECIEŃ 2009,
Poszukiwany specjalista ds. finansów w projekcie POKL
Poszukujemy specjalisty ds. finansów w projekcie POKL. Wymagane jest wykształcenie o profilu ekonomicznym i doświadczenie w zakresie rozliczania projektów POKL.
WIĘCEJ

STYCZEŃ 2009,
"Pracująca Mama"
Rozpoczęliśmy realizację pierwszych stażów zawodowych w projekcie „Pracująca mama”
WIĘCEJ

STYCZEŃ 2009,
"Pracujący Absolwent"
Trwają negocjacje dotyczące projektu: „Pracujący absolwent” (PO KL 6.1.1), „Materiały dla doradztwa zawodowego osób z niepełnosprawnością umysłową” (POKL 3.4.3) oraz partnerskiego projektu „Zawód z pasją” (PO KL 7.3)

STYCZEŃ 2009,
"Pracująca Mama"
Zachęcamy pracodawców do współpracy w zakresie organizacji 3-miesięcznych stażów dla pań biorących udział w projekcie „Pracująca mama”
WIĘCEJ

STYCZEŃ 2009,
"Pracująca Mama"
Zakończenie rekrutacji uczestniczek w projekcie „Pracująca mama”
WIĘCEJ

STYCZEŃ 2009,
"Pracująca Mama"
Rozpoczęcie pierwszych szkoleń zawodowych dla uczestniczek projektu „Pracująca mama”: „Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo – księgowych”, „Organizacja i zarządzanie sekretariatem – asystent ds. organizacji” oraz „Administrowanie projektami europejskimi”
WIĘCEJ

STYCZEŃ 2009,
"Pracująca Mama"
Rozpoczęcie pierwszych szkoleń zawodowych dla uczestniczek projektu „Pracująca mama”: „Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo – księgowych”, „Organizacja i zarządzanie sekretariatem – asystent ds. organizacji” oraz „Administrowanie projektami europejskimi”
WIĘCEJ

STYCZEŃ 2009,
"Pracująca Mama"
Zakończenie rekrutacji uczestniczek w projekcie „Pracująca mama”
WIĘCEJ

STYCZEŃ 2009,
"Pracująca Mama"
Rozpoczęcie pierwszych szkoleń zawodowych dla uczestniczek projektu „Pracująca mama”: „Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo – księgowych”, „Organizacja i zarządzanie sekretariatem – asystent ds. organizacji” oraz „Administrowanie projektami europejskimi”
WIĘCEJ

STYCZEŃ 2009,
"Pracująca Mama"
Realizacja kolejnych działań w projekcie „Pracująca mama”: szkolenia komputerowe, warsztaty aktywizacyjne, spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, grupy wsparcia
WIĘCEJ

LISTOPAD 2008,
Spotkanie informacyjne z przedstawicielami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wraz z Instytutem Runku Pracy- Fundacją Nowy Staw zaprasza w dniu 18 grudnia 2008 r. na spotkanie informacyjne dotyczące działalności instytucji i przebiegu procesu rekrutacji.
WIĘCEJ INFORMACJI

PAŹDZIERNIK 2008,
"Pracująca Mama"
Rozpoczęcie warsztatów aktywizacyjnych dla pierwszej grupy uczestniczek projektu „Pracująca mama”
WIĘCEJ

83 Sesja Francuskiego Tygodnia Społecznego "Religie - zagrożenie czy nadzieja dla naszych społeczeństw"
Organizatorzy Francuskiego Tygodnia Społecznego wraz z Europejskim Domem Spotkań- Fundacją Nowy Staw, zapraszają do udziału w 83 Sesji Francuskiego Tygodnia Społecznego, która odbędzie się w Lionie w dniach 21-23 listopada 2008.
WIĘCEJ INFORMACJI w WITRYNIE FUNDACJI

WRZESIEŃ 2008,
"Pracująca Mama"
Rozpoczęcie rekrutacji uczestniczek w projekcie „Pracująca mama”
WIĘCEJ

10-11.09.2008 Łuck, Ukraina,
Uroczysta Konferencja z okazji świętowania rocznicy Biura Karier Wołyńskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki.
10 września w Wołyńskim Uniwersytecie im. Lesi Ukrainki odbyła się uroczysta Konferencja, której celem było podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania Biura Karier. Na uroczystość zaproszono również przedstawicieli Instytutu Rynku Pracy – Fundacji Nowy Staw: Konrada Konefała - dyrektora Instytutu oraz Ivannę Shubiną.
WIĘCEJ

1 sierpnia - 31 grudnia 2008 r.
"Twoja Kariera w Twoich Rękach"
Realizacja partnerskiego projektu „Twoja kariera w Twoich rękach” (POKL 9.5) dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Niemcach k. Lublina; warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i kurs zawodowy "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie" w formule blended learning

SIERPIEŃ .2008,
"Pracująca Mama"
Rozpoczęcie realizacji projektu „Pracująca mama” (POKL 6.1.1). Celem projektu jest wsparcie kobiet pozostających bez zatrudnienia ze względu na wychowywanie dzieci w powrocie na rynek pracy
WIĘCEJ

SIERPIEŃ 2008,
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"
Polsko – białorusko – ukraińska konferencja podsumowująca projekt: „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy” - 25 lipca 2008 r. , Hotel Campanille w Lublinie
WIĘCEJ

SIERPIEŃ 2008,
Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy - przypadek Lubelszczyzny
Publikacja „Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy - przypadek Lubelszczyzny” - efekt badań gospodarstw domowych, pracodawców oraz studiujących i pracujących w Lublinie obywateli Ukrainy i Białorusi, w ramach projektu „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”
PUBLIKACJE INSTYTUTU

CZERWIEC 2008,
Doradztwo zawodowe i kształcenie na odległość - konferencja 5 czerwca 2008
Doradztwo zawodowe w szkole i kształcenie na odległość elementem wspierającym przygotowanie uczniów do wyzwań rynku pracy”.
Konferencja odbędzie się w auli Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie ul. Magnoliowa 8 dn. 5 czerwca 2008 r.
WIĘCEJ

MAJ 2008,
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"
POLSKO-BIAŁORUSKO-UKRAIŃSKA KONFERENCJA BADAWCZA : "WYBRANE ASPEKTY MIGRACJI ZAROBKOWEJ POLAKÓW, UKRAIŃCÓW i BIAŁORUSINÓW"
W dniach 16 – 17 maja 2008 r. w Ośrodku szkoleniowo – konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina odbyła się polsko – białorusko – ukraińska konferencja badawcza zatytułowana: „Wybrane aspekty migracji zarobkowych Polaków, Ukraińców i Białorusinów”.
WIĘCEJ

MAJ 2008
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"

TARGI PRACY : Hala Sportowo - Widowiskowa GLOBUS ul. Kazimierza Wielkiego 10 w Lublinie
W sprawach związanych z procedurami legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, porad będą udzielali pracownicy Instytutu Rynku Pracy przy specjalnym stoisku.
WIĘCEJ

12-16.05.2008 w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"
STAŻE PRACOWNIKÓW UKRAIŃSKICH i BIAŁORUSKICH URZĘDÓW PRACY
WIĘCEJ

LUTY 2008
"Aktywizacja Specjalizacja Praktyka - promocja zatrudnienia kobiet" - podsumowanie projektu
SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE PROJEKT "Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka - promocja zatrudnienia kobiet"
WIĘCEJ WITRYNA PROJEKTU

LUTY-MARZEC 2008
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" - Seminaria
SEMINARIA DLA POLSKICH, UKRAIŃSKICH I BIAŁORUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

  1. SEMINARIUM Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET 26 – 27.02.2008
  2. SEMINARIUM Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MŁODZIEŻY 05 – 06.03.2008
  3. SEMINARIUM Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 06 – 07.03.2008

WIĘCEJ

LUTY 2007
"Szkoła na Rynku Pracy" - rozstrzygnięcie konkursu
Celem konkursu było wyłonienie najlepszych pomysłów na programy rozwojowe publicznych gimnazjów i szkół zawodowych, a następnie opracowanie wspólnego partnerskiego projektu na konkurs w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na konkurs wpłynęło 20 prac, z czego, ze względów formalnych odrzuciliśmy 4... WIĘCEJ

GRUDZIEŃ 2007
Równe Szanse w Pracy "Firma Przyjazna Rodzinie" - gala podsumowująca
Relacja z gali podsumowująca Konkurs "Firma przyjazna rodzinie"
WIĘCEJ

LISTOPAD 2007
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" - seminarium
SEMINARIUM DLA INSTYTUCJI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOROSŁYCH Polsko – białorusko – ukraińskie seminarium: ”Partnerstwo na rzecz rozwoju”
WIĘCEJ

LISTOPAD 2007
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" - Punkt Konsultacyjny
OTWARCIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO DLA PRACODAWCÓW i IMIGRANTÓW
WIĘCEJ

LISTOPAD 2007
"Szkoła na Rynku Pracy" - ogłaszamy konkurs
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pomysłów na programy rozwojowe publicznych gimnazjów i szkół zawodowych, a następnie opracowanie wspólnego partnerskiego projektu na konkurs w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
WIĘCEJ

LISTOPAD 2007
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"
TARGI PRACY : PUNKT KONSULTACYJNY DLA PRACODAWCÓW I IMIGRANTÓW Lublin, Targi Pracy 2007 II Edycja. Hala Sportowo-Widwiskowa „Globus”.
WIĘCEJ

PAŹDZIERNIK 2007
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" - szkolenia
SZKOLENIA DLA LUBELSKICH STUDENTÓW Z UKRAINY I BIAŁORUSI
WIĘCEJ
Szkolenie I 21 -24.10.2007 z zakresu umiejętności interpersonalnych i poruszania się na rynku pracy
RELACJA Z WARSZTATÓW WARSZTATY W OBIEKTYWIE OCZAMI UCZESTNIKÓW
Szkolenie II 28 – 31.10.2007 z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
RELACJA Z WARSZTATÓW WARSZTATY W OBIEKTYWIE OCZAMI UCZESTNIKÓW

PAŹDZIERNIK 2007
Równe Szanse w Pracy - "Firma Przyjazna Rodzinie" - podsumowanie projektu
Relacja z gali podsumowująca Konkurs "Firma przyjazna rodzinie"
WIĘCEJ

PAŹDZIERNIK 2007
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" Punkt Konsultacyjny dla Pracodawców i Imograntów - otwarcie
Otwarcie Punktu Konsultacyjnego dla Pracodawców i Imigrantów PL UA BY

PAŹDZIERNIK 2007
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"- wartsztaty
WARSZTATY „Twoja kariera w Twoich rękach” POLSKO - BIAŁORUSKO - UKRAIŃSKIE WARSZTATY DLA UCZNIÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
WIĘCEJ WARSZTATY W OBIEKTYWIE RELACJA Z WARSZTATÓW

PAŹDZIERNIK 2007
"Aktywizacja Specjalizacja Praktyka - promocja zatrudnienia kobiet" - egzaminy czeladnicze
Egzaminy czeladnicze dla Pań z projektu Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka
WIĘCEJ

PAŹDZIERNIK 2007
Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy - warsztaty
WARSZTATY „Twoja kariera w Twoich rękach” POLSKO - BIAŁORUSKO - UKRAIŃSKIE WARSZTATY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH
WIĘCEJ RELACJA Z WARSZTATÓW WARSZTATY W OBIEKTYWIE OCZAMI UCZESTNIKÓW

PAŹDZIERNIK 2007
Równe Szanse w Pracy "Firma Przyjazna Rodzinie" - rozstrzygnięcie konkursu
Konkurs "Firma przyjazna rodzinie" rozstrzygnięty. Decyzją kapituły konkursu zwyciężyła firma Skrivanek Sp. z o.o. WIĘCEJ

PAŹDZIERNIK 2007
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" - warsztaty
WARSZTATY „Twoja kariera w Twoich rękach” POLSKO - BIAŁORUSKO - UKRAIŃSKIE WARSZTATY DLA STUDENTÓW
WIĘCEJ RELACJA Z WARSZTATÓW WARSZTATY W OBIEKTYWIE OCZAMI UCZESTNIKÓW

WRZESIEŃ 2007
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" - Targi Pracy
Targi Pracy 2007 - II Edycja
WIĘCEJ

WRZESIEŃ 2007
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" - warsztaty
WARSZTATY „Twoja kariera w Twoich rękach” WARSZTATY DLA UCZNIÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
WIĘCEJ RELACJA Z WARSZTATÓW WARSZTATY W OBIEKTYWIE OCZAMI UCZESTNIKÓW

WRZESIEŃ 2007
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" - warsztaty
WARSZTATY DLA STUDENTÓW - WOLONTARIUSZY
WIĘCEJ O WARSZTATACH RELACJA Z WARSZTATÓW WARSZTATY W OBIEKTYWIE OCZAMI UCZESTNIKÓW

WRZESIEŃ 2007
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" - warsztaty i szkolenia
Zapraszamy studentów z Białorusi i Ukrainy studiujących w Lublinie do udziału w szkoleniach z zakresu kształtowania umiejętności związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy, które odbędą się w październiku br. w Nasutowie. WIĘCEJ
We wrześniu rozpoczynamy realizację polsko – białorusko – ukraińskich warsztatów dla młodzieży: „Twoja kariera w Twoich rękach”.
WIĘCEJ

SIERPIEŃ 2007
Równe Szanse w Pracy "Firma Przyjazna Rodzinie" - rozpoczynamy konkurs
Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do konkursu „Pracodawca przyjazny rodzinie” w ramach projektu „Równe szanse w pracy”. Nagrodą główną w konkursie jest rozmieszczenie 35 bilboardów zwycięzcy na terenie województwa lubelskiego. Zapraszamy pracodawców z terenu województwa do wzięcia udziału w konkursie.
WIĘCEJ

SIERPIEŃ 2007
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" - szkolenia
Zapraszamy studentów z Białorusi i Ukrainy studiujących w Lublinie do udziału w szkoleniach z zakresu kształtowania umiejętności związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy, które odbędą się w październiku br. w Nasutowie.
WIĘCEJ
We wrześniu rozpoczynamy realizację polsko – białorusko – ukraińskich warsztatów dla młodzieży: „Twoja kariera w Twoich rękach”.
WIĘCEJ

SIERPIEŃ 2007
Równe Szanse w Pracy - badania
W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania na lubelskim rynku pracy. Badania będą dotyczyć osób niepełnosprawnych ruchowo i ze względu na choroby układu krążenia i ich sytuacji na rynku pracy. Publikujemy plan badań i harmonogram projektu ...
WIĘCEJ

SIERPIEŃ 2007
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" - warsztaty
W najbliższych miesiącach planujemy polsko – białorusko – ukraińskie warsztaty młodzieżowe z zakresu aktywizacji zawodowej i poruszania się po rynku pracy oraz szkolenia dla lubelskich studentów z Ukrainy i Białorusi.
Zachęcamy do zapoznania się z działaniami w ramach projektu.
WIĘCEJ

CZERWIEC 2007
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" - spotkania
Rozpoczęliśmy realizację pierwszych spotkań transgranicznych w ramach projektu.
W dniach 28 – 29.06 2007 w Nasutowie odbyły się dwa polsko – białorusko – ukraińskie seminaria zatytułowane: „Partnerstwo na rzecz rozwoju”.
Tutaj znajdziecie Państwo materiały z seminarium edukacyjnego WIĘCEJ i seminarium dla instytucji rynku pracy WIĘCEJ
Zapraszamy do galerii zdjęć z w/w spotkań GALERIA oraz relacji medialnych z naszych spotkań MEDIA O NAS

CZERWIEC 2007
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" - inauguracja projektu
W dniu 28 czerwca br. odbyła się w Lublinie Konferencja Inaugurująca projekt „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”, realizowany przez Instytut Rynku Pracy – Fundację Nowy Staw w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/ TACIS CBS. Tutaj znajdziecie Państwo materiały z konferencji.
WIĘCEJ

CZERWIEC 2007
"Aktywizacja Specjalizacja Praktyka - promocja zatrudnienia kobiet" - szkolenia
Zakończyliśmy szkolenia zaowodowe dla beneficjentek projektu. Zachęcamy do zapoznania się z zakresem szkoleń oraz relacjami fotograficznymi z ich przebiegu. Obecnie trwają przygotowania do realizacji praktyk zawodowych u Pracodawców.
WIĘCEJ

CZERWIEC 2007
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"
Celem projektu jest stworzenie i budowa Transgranicznego Centrum Wspracia Rynku Pracy. Centrum poprzez badania pracodawców, gospodarstw domowych, imigrantów z Ukrainy i Białorusi oraz studentów z tych państw studiujących w Polsce zdiagnozuje różne aspekty zatrudnienia i życia społecznego w regionie transgranicznym.
Liczne seminaria i szkolenia z udziałem władz samorządowych, instytucji rynku pracy, instytucji badawczych i organizacji pozarządowych posłużą do promocji dobrych praktyk, wymiany doświadczeń, identyfikacji głównych problemów społecznych związanych z bezrobociem, emigracją i imigracją zarobkową.
KONFERENCJA INAUGURUJĄCA: „TRANSGRANICZNE CENTRUM WSPARCIA RYNKU PRACY”
28 czerwiec 2007, Hotel Mercure Unia Lublin
„Partnerstwo na rzecz rozwoju – polsko – białorusko – ukraińskie seminarium dla placówek edukacyjnych”
Nasutów 28 - 29 czerwiec 2007
„Partnerstwo na rzecz rozwoju – polsko – ukraińsko – białoruskie seminarium dla władz lokalnych, instytucji rynku pracy i instytucji badawczych”
Nasutów 28 - 29 czerwiec 2007
WIĘCEJ

MAJ 2007
"Równe Szanse w Pracy"
W maju ruszył projekt „Równe szanse w pracy” realizowany w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich (ERRSW), ma na celu poznanie problemu nierówności w pracy i przeciwdziałanie zachowaniom dyskryminacyjnym na lubelskim rynku pracy. Celami projektu są przede wszystkim: wzrost świadomości obywateli na temat dyskryminacji w pracy i jej przeciwdziałaniu, stworzenie wśród pracowników i pracodawców klimatu tolerancji i akceptowania różnorodności na rynku pracy, a także wprowadzenie dobrych praktyk – przykładów firm, gdzie pracodawcy są pozytywnie nastawieni do osób zagrożonych dyskryminacją.
WIĘCEJ

MAJ 2007
"Dopasowanie akademickich kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy" - panel dyskusyjny
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw zorganizowały 23 kwietnia 2007 roku w Lublinie panel dyskusyjny – warsztaty szkoleniowe „Dopasowanie akademickich kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy”.
WIĘCEJ


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY